Iridologie

Iridologie je diagnostická metoda, která vychází z předpokladu, že veškeré změny a poruchy v organismu se projevují určitými znaky a barvami v oční duhovce, na skléře nebo různými znaky na zorničce. Lidské oko se tak stává malým displejem a zdrojem informací, které nám umožňují nejenom diagnostikovat zdravotní stav, ale především hledat příčinu a kořen nemoci.

Velkou výhodou iridologie je, že velice rychle jsme schopni zjistit celkový stav organismu a pacientovi tak ušetříme časově náročná a drahá jednotlivá vyšetření. Iridologické vyšetření je bezbolestné a zvládnou jej snadno i děti bez jakékoliv traumatické zkušenosti.

Tato metoda umožňuje stanovit predispozice k některým onemocněním dříve, než se projeví. Už od narození si každý z nás nese určitý typ oční duhovky. V té se objevují různé znaky, ze kterých se dají vyčíst dispozice k budoucím onemocněním. To nám umožňuje výrazně se podílet na prevenci a posilovat cíleně organismus tak, aby nemoc vůbec nenastala. Každý z nás má v organismu některá slabá místa, ta se projeví v období, kdy je člověk fyzicky nebo psychicky oslabený. Dlouhodobé působení stresu pak často aktivuje právě tyto slabé články a tak dochází k nemoci. Iridologie je schopná tyto místa identifikovat.

 • Velice kvalitní oční duhovka
 • Oční vlákna jsou velice hustá a bez lagun
 • Nevyskytuje se zde ani žádná jiná barva, než základní
 • Takováto duhovka se vyskytuje jen zřídka
 • Vlákna začínají vykazovat uvolněnější stavbu
 • Není zde příliš mnoho výrazných znaků
 • Začínají se objevovat, různé barvy, lagunky, deformace
 • Oční vlákna jsou stále relativně hustá
 • Volně uskupená vlákna
 • Výrazné pigmenty
 • Laguny
 • Mraky
 • Deformace
 • Metabolické problémy
 • Jaterní, a ledvinové problémy
 • Hranice okružní zóny se dá těžko identifikovat
 • Velké mezery mezi očními vlákny, spíše působí jako pavučina
 • noho výrazných znaků
 • Celkový vzhled je temný
 • Tento typ vyžaduje celoživotní péči