Reflexní terapie

Reflexní terapie je diagnostická a terapeutická metoda, která využívá tlaku na plosky některých částí těla. Nejčastěji nohou, ale známá je též reflexní terapie rukou, obličeje, uší.

Tato diagnostika je založena na zjišťování bolestivosti plosek příslušných orgánů. Reflexní terapie pracuje s ploskami dle potřeby – buď je stimuluje nebo tlumí – záleží na typu zdravotních potíží.

Odhaduje se, že je reflexní terapie stará cca 5 000 let. Princip RT ale není stoprocentně prokázaný. Nejčastěji se předpokládá, že RT funguje přes dráhy, tzv. meridiány. Existují ale názory, že v těle existují svislé zóny, které propojují v pruzích tělo od chodidel až k hlavě. Další teorií je, že se v reflexních ploskách hromadí toxiny z jednotlivých orgánů a RT je pomáhá z těla odstranit. Ať už je její princip jakýkoliv, za oněch 5 000 let si ale různé národy ověřily, že funguje.

Je dost možné, že RT chodidel vznikla v různých světadílech nezávisle na sobě. Tato univerzálnost může podporovat názor, že je to terapie přirozená, tělu zcela vlastní. Myslím si, že skoro každý z nás si alespoň jednou v životě mačkal při zdravotních potížích nějakou část těla. Možná jsme vůbec nevěděli proč to děláme, ale ulevilo se nám. Někdy se stačí zadívat na lidi v dopravních prostředcích, jak si mnou klouby rukou, uši, střed čela, bradu, spánky… Pro běžné užívání nevyžaduje RT příliš velkou odbornost. Plosky jsou poměrně velké, a pokud je klientovi ukáže masér, může si je stimulovat sám. Tím je možné využívat RT terapii denně a nikoliv jen při návštěvě masérského salonu. Výhodou je i to, že na rozdíl např. od akupunktury, je to terapie neinvazivní – neporušuje povrch těla.

Reflexní terapii je možné využívat jako samostatnou metodu, lze jí ale kombinovat i s jinými terapiemi. Já osobně používám tuto metodu spolu s reflexní terapií zad a Breussovou masáží.

Jak lze provádět reflexní terapii? Jednou z nejpřirozenějších forem je bosá chůze. Je dobré začínat za teplého počasí, abychom nevyčerpali chladem ledviny. Když se otužíme, můžeme vyrážet bosky i za chladu a sychrava. Druhou možností je nasypat si do bedničky kameny a chodit po nich doma. Místo kamenů je možné využívat různé masážní koberečky, ale neměli by mít ostré hrany a chůze po nich by neměla způsobovat muka. Tyto způsoby lze použít jako prevenci. Nejpřesnější a nejefektivnější metodou je pak použít vlastní ruce a promačkat plosky s využitím tlaku té správné síly na přesné místo.